Vrijdag de 13de

 

Velen vragen zich af waar dit zijn oorsprong in vindt .De oorsprong vinden we in de bijbel en wel in het boek Ester. Het betreft hier het vernietigen van het Joodse volk

op de 13de dag van de maand Adar, Ester 3:13.

Hier is sprake van de eerste Holocaust, dat door Gods Voorzienigheid niet is doorgegaan.

Vs. 13, De brieven werden door ijlboden verzonden naar alle gewesten van de koning, met het bevel alle Joden weg te vagen, te doden en om te brengen, van jong tot oud, met de kleine kinderen en de vrouwen op één dag, de 13de van de 12de maand, dat is de maand Adar, en hun bezit te plunderen.

 

Opm., We zien hier dat de 13de van de 12de maand de oordeelsdag was. Nu hebben de 12de en 13de een bijzondere betekenis in de getallen wereld. Niet uit te sluiten is dat deze betekenis ouder is dan Ester 3:13.

 

Koning Saul de oorzaak van het geheel.

Ester3:1, Haman, de zoon van Agagiet Hammedata.

Deze Haman was dus een nakomeling van koning Agag, de Amalekiet, het volk wat geheel door koning Saul moest worden uitgeroeid in opdracht van God. We lezen deze geschiedenis in 1Samuël15.

Hij liet koning Agag in het leven volledig tegens Gods opdracht. Hoewel koning Agag later door Samuël werd gedood, is het aannemelijk dat er nakomelingen van koning Agag ontkomen zijn.

 

Opm., De Amalekieten moesten worden uitgeroeid vanwege het versperren van de weg voor Israël tijdens de uittocht van Egypte, wat God een doorn in het oog was.

We vinden het verslag hiervan in Exodus 17:8-16.

Het was de strijd waarbij Mozes op de berg zijn hand met de staf omhoog moest houden en op een gegeven moment ondersteund moest worden.

Vs.14, Toen zei de HEERE tegen Mozes: Schrijf dit ter gedachtenis in een boek en print het Jozua in dat Ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen. 

 

                                                                                                                                                                           o————–o