Vrede en Oorlog

 

En Hij zal richten tussen vele volkeren en rechtspreken over machtige natiën tot in verre landen. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen, geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren.

We zien dus dat oorlog geleerd wordt en dat dit de basis is voor oorlogsvoering!

Hoeveel militaire academies zijn er wel niet over de gehele wereld?

Laten we als mannen en vrouwen weigeren dit te leren!

Laten we het Christus gemakkelijker maken om terug te keren!

Laten we NEE zeggen tegen oorlog!

 

Oorlog lost niets op en is vaak een steekspelletje van de ¨hogere heren en vrouwen¨, vaak beïnvloed door duistere machten en belust op macht en hebzucht!

Militaire leiders hebben hun borst vaak vol hangen met medailles, de arme soldaat die sneuvelt krijgt nauwelijks postuum een bronzen medaille of hij keert zwaar verminkt terug. 

Het komt hier op neer, aan de top draagt men de medailles, onderaan draagt men de lidtekens.

  

Vooral vroeger vierden de ¨hogere heren , vrouwen en militairen¨  de zogenaamde ¨overwinning¨ in de balzaal met enorm grote feesten en vreetpartijen.

Deze macht en hebzucht hield men in stand door met elkaar te huwen.

Daniël 2:40-44, het 4de en laatste rijk tot Christus Wederkomst.

Vs.43, Dit mengsel van ijzer en klei betekent dat deze rijken proberen machtiger te worden door zich met behulp van huwelijken met elkaar te vermengen. (Vert. Het Boek)

We zien dat dit in Europa eeuwenlang het geval is geweest. Zelfs als kind, geboren in een koningshuis, werd men al uitgehuwelijkt aan een ander kind van een ander

koningshuis. Pas na de 2de Wereldoorlog werd in de meeste landen bij wet toegestaan dat koningskinderen met ¨gewone¨ burgermensen mochten huwen.

Hetgene wat in Daniël 2 wordt beschreven is één van de belangrijkste profetieën die volledig zijn uitgekomen en uit historisch oogpunt op eenvoudige wijze valt te bewijzen.

 Een zéér goed bewijs dat de Almachtige God bestaat!

In bovengenoemde vers zien we dat de taak van Christus is na Zijn Wederkomst, recht te spreken tussen vele en machtige volkeren tot in verre landen.

Nu staat het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, Christus zal hier waarschijnlijk veelvuldig aanwezig zijn.

Waarom juist hier? Het is bij vele gelovigen bekend dat de kustvolkeren langs de Noordzee afstammelingen zijn van de stammen Issaschar (waarschijnlijk het oorspronkelijk groot Vrieslandt), Zebulon (Zeeland en Holland) en Dan (Denemarken, de Vikingen); zie hiervoor de vlaggen van deze landen, die de kleuren hebben van de tabernakel.

Genesis 49 is het hoofdstuk van de zegening door Jakob gedaan over zijn zonen. 

Vs.16, Dan zal over zijn volk rechtspreken, als een van de stammen van Israël.

We zien dan ook dat deze volkeren langs de kustlijn van de Noordzee veelvuldig hebben ingegrepen en nu nog doen in andere landen. 

Het beste voorbeeld hiervan is Amerika.

De eerste emigranten kwamen immers uit voornoemde landen.

Amerika is inmiddels in zo´n honderd landen in een of andere vorm militair aanwezig.

Nederland staat in de gehele wereld bekend om zijn opgeheven vinger.