Noach verkracht

 

Het bijbelboek Genesis geeft in hoofdstuk 9 een bijzonder voorval weer, welke God heeft laten optekenen niet alleen vanwege de ernst van het gebeurde maar ook de gevolgen ervan, die heden ten dage nog zichtbaar zijn. Het gaat hier om de verkrachting van Noach door zijn kleinzoon Kanaän. Het was Kanaän die anale seks met Noach had, in feite de eerste homosexuele actie die de bijbel vermeld en de gevolgen waren voor hem en zijn nazaten desastreus, de vloek van zijn grootvader beschreven in Genesis9:24-27.

 

Eeuwenlang is in sommige kerken geleerd dat Sem het blanke ras voortbracht, Jafet het gele en Cham het zwarte. Niets is minder waar want we lezen in Gen.10:6-20

welke verschrikkelijke volkeren uit Cham zijn voort gekomen en dit waren beslist geen zwarte mensen. 

Deze leer was echter wel de bron van de moderne slavenhandel voor de donkere mens uit Afrika. Men gebruikte hiervoor de vloek van Noach uit Gen.9:25-27, waarin vermeld word dat de nakomelingen van Kanaän slaven zouden zijn van Sem en Jafet.

 

Sodom en Gomorra enz. werden gesticht door de nakomelingen van Kanaän.                                                                                                                                                                                                 Gen.13:13 geeft aan dat de inwoners van dit gebied zwaar  tegen de Here zondigden, waarbij homosexualiteit slechts een zonde, hoewel een zware, was.

 

Qua schoonheid kon dit gebied vergeleken worden met de hof des Heeren ofwel het Paradijs. (Gen.13:10b)