Kaïn´s zoon Henoch

 

                             KAÏN´s zoon HENOCH

 

Genesis 4:17a, Kaïn had gemeenschap met zijn vrouw, en zij werd zwanger en bracht HENOCH ter wereld.

 

                              DE STAD HENOCH 

 

Genesis 4:17b, Kaïn was toen een stad aan het bouwen en hij noemde die HENOCH, naar zijn zoon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 HENOCH = de GEWIJDE

 

                                         ———————–

 

                              De KERN van het EVANGELIE

 

Johannes 1:29, Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.

God de Vader neemt de dierlijke functie van de offerande weg en vervangt die door het menselijk offer van Jezus.

 

Het offerbloed van Jezus is van dezelfde samenstelling als het bloed van alle mensen, vandaar dat we symbolisch met het bloed van Jezus naar de Vader kunnen gaan om vergeving van onze zonden te vragen en dit aan de Vader aan te bieden in plaats van ons eigen bloed, waardoor we zelf het leven kunnen behouden.

 

                                         ———————–

 

                                      Kaïns zonde

 

Genesis 4:1-16, De moord op Abel, maar eerst de waarschuwing van Christus aan Kaïn.

vs.3: Kaïn brengt Christus een offer, was dus vertrouwd met zonde. Hij was dus bereid Christus een offer te brengen en had zo goed als zeker instructie van Christus gekregen hoe juist te handelen: bloedstorting. In plaats daarvan bracht hij, daar hij landbouwer was (vs.2), een vruchtenoffer. 

Christus nam dit offer niet aan daar het symboliek van het bloed niet aanwezig was. Wat Kaïn deed, kwam waarschijnlijk voort uit trotsheid, een houding van: het valt allemaal wel mee wat ik verkeerd doe. Hij wilde niet inzien dat voor het behoud van zijn eigen leven vergeving van zonden door bloedstorting nodig was.

Nadat hij Abel vermoord had, gaf hij immers aan dat wat hij gedaan had, deze zonde te groot was om vergeven te worden. (vs.13)

Hij verviel van het ene uiterste naar het andere uiterste.

 

Het offer van Abel nam Hij wel aan, daar Abel wel Christus instructies opvolgde. 

 

Kaïn kreeg van Christus een 2de kans.

Vs. 6, En Christus zei tegen hem: Waarom ben je zo kwaad, waarom staat je gezicht op slecht weer?

Vs.7a, Is er niet, indien je goed doet, verhoging?

       b, Zo gij niet goed doet, de zonde ligt aan de deur, begerig om jou in haar greep te krijgen; maar jij moet sterker zijn dan zij.

 

Christus waarschuwde Kaïn voor het doen van een BEWUSTE ZONDE. Vers 8 geeft dit duidelijk aan, hij maakte een afspraak met Abel om het veld in te gaan en sloeg hem daar dood. De zonde kreeg hem in zijn greep; Kaïn was niet sterker dan zij.

 

Het is heel goed mogelijk dat dit een soort Pascha was dat Christus met hen hield. Vandaar het wel en niet aannemen van het offer door Christus.                             

 

Abel nam van de EERSTGEBORENEN van zijn schapen. Denk hierbij aan de uittocht van Israël uit Egypte, het Pascha dat ze moesten houden.  

 

Het EERSTGEBORENE verwijst naar Jezus.

Hij is immers de EERSTGEBOREN Zoon van God de Vader. 

God de Vader offerde Zijn EERSTGEBOREN Zoon op.

Vandaar ook de vergelijking met een EERSTGEBOREN lam van de schapen. 

Een schaap wordt qua gedrag betreft vaak vergeleken met het gedrag van een mens. Ze hebben een herder nodig om voor te zorgen en te bewaken.

Jezus zegt in Johannes 10:1-21, Ik ben de Goede Herder.

 

                        Het 1ste mensenoffer

 

Lezen we Genesis 4:8, Lucas 11:51 en Hebreeën 12:24 in diverse bijbelvertalingen dan zien we dat het geen gewone doodslag of moord was, maar het 1ste mensenoffer. Kaïn sneed de keel van Abel door! Hij wilde géén dier offeren maar uit boosheid offerde hij het bloed van de onschuldige Abel. 

Het was daarom dat Christus zo furieus op Kaïn was en hem zo zwaar strafte en hem voor Zijn Aangezicht wegzond.

 

Immers, Christus wist van het begin af aan dat Hij als Enigste een mensenoffer zou moeten brengen!

 

Hebreeën 12:24, en naar Jezus, door wiens bemiddeling een nieuw verbond is gesloten en wiens vergoten bloed van iets beters spreekt dan dat van Abel. (Groot Nieuws Bijbel 1996)

 

 Woorden als dolksteken voor Christus

Genesis 4:13, en Kaïn zeide tegen Christus: Deze zonde is te zwaar om te vergeven te worden.

 

Christus wetende dat hij eens voor de mensheid zou sterven, zond Kaïn voor Zijn Aangezicht weg, zonder hem

hierop te wijzen. Hier heeft Christus spijt van gehad. 

 

                                        De Verzoening

 

 

Kaïn kreeg van Christus de straf mee dat hij voor de rest van zijn leven dolend over de aarde zou gaan en zwaar moest werken om in zijn onderhoud te voorzien.

Ook werd aan Kaïn een teken gesteld dat hij als belofte van Christus meekreeg opdat hijzelf niet gedood zou worden, waar hij bang voor was. 

We kunnen hieruit opmaken dat de aarde al redelijk bevolkt was.

 

Nu kijken we terug naar de verzen waar dit artikel mee begonnen is: Kaïn kreeg een zoon en noemde de stad die hij aan het bouwen was naar zijn zoon Henoch.

a, zijn zoon kreeg de naam Henoch = Gewijde,

b, de Stad die hij aan het bouwen was kreeg de naam  Henoch. Het was dus ook een Gewijde Stad.

 

Kaïn was dus niet meer dolend over de aarde en had reeds veel nazaten om zich heen, daar hij een immers een stad bouwde.

 

Christus stond dit toe.

Hier is maar één conclusie uit te trekken: Kaïn was terug gekeerd naar Christus, een correct offer aan Christus gebracht, waarnaar de verhoging voor Kaïn kwam, zoals door Christus beloofd was.

Het was de Verzoening tussen Kaïn en Christus. Hij wijde zijn zoon en de stad aan Christus. 

 

                                   Kaïn vermoord

 

Na de Verzoening tussen Kaïn en Christus, heeft Christus waarschijnlijk het teken bij Kaïn weggenomen, daar de verhoging er was, hij stond niet meer als een moordenaar bekend.

En dan lezen we in Genesis 4:23-24, En Lamech zei tegen zijn vrouwen: Ada en Zilla, luister naar mijn stem, vrouwen van Lamech, hoor mijn woorden aan: Voorzeker! Ik doodde een man om mijn wond en een jongen om mijn striem!

vs.24, Want Kaïn wordt zevenvoudig gewroken, maar Lamech zeventig maal zevenmaal. 

Hieruit kunnen we opmaken dat Kaïn gedood werd. Lamech brengt het wraak nemen en het doden door hem in verband met het wraak nemen op Kaïn.

 

Jezus herinnerde Petrus later aan dit voorval.

Matheüs 18:21-22, Petrus vroeg hoe vaak hij vergeven moest. Tot zevenmaal toe? (Kaïn zou zevenmaal gewroken worden). Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal.

 

 

                                                                                                                                                 0 ———————— 0