De waarschijnlijke offerplaats van Isaak 

 

Veel wordt er gespeculeerd over de plaats waar Abraham door God naar toe werd gezonden om zijn enigste zoon Isaak zinnebeeldig te offeren. In dit artikel wordt een mogelijke plaats aangegeven.

 

In Genesis 21 lezen we, voordat het ¨offeren¨ van Isaak in hoofdstuk 22 plaatsvond, dat Ismaël, niet zijn zoon van Gods belofte, met Gods toestemming, hoofdstuk 21:10-13, samen met zijn moeder Hagar werd weggezonden. In vs. 17-21 lezen we dat God Ismaël ook tot een groot volk zou maken en dat God met hem was.

God is in hfst. 22:2 heel duidelijk naar Abraham, neem uw ZOON, uw ENIGSTE, Isaak ——.

 

Nu naar de waarschijnlijke plaats waar Isaak symbolisch werd geofferd.

 

En Hij (God) zeide: Neem toch uw zoon, uw enige, die gij liefhebt, en ga naar het land Moria, en offer hem op één der bergen, die ik u noemen zal.

 

Vs.3, iets bijzonders, een verandering. Abraham ging op weg naar de plaats die God hem genoemd had.                                                                                                                                            We zien dat de bestemming geen berg meer genoemd wordt, maar een plaats.

 

Vs.4, Op de 3de dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats in de verte.

 

Vs.9, En zij kwamen op de plaats die God genoemd had.

 

Wat betekend dit, een ´plaats`?

 

Een plaats geeft een bepaalde ligging en een functie aan, b.v. uit de sportwereld waar men naar de plaats van het stadion kan gaan, men kan daar een zitplaats  hebben gereserveerd. Zo werd Abraham naar een plaats gestuurd, die door God aangewezen was als offerplaats.

 

De plaats.

 

1Koningen3:1-15.  Vs.4, De koning (Salomo) ging naar Gibeon om daar te offeren omdat de hoogte daar de belangrijkste was.

Hier stond de Tabernakel voordat hij, na de bouw van de Tempel, naar Jeruzalem werd overgebracht. Hier sprak God met Salomo.

Naar deze waarschijnlijke plaats werd Abraham door God gestuurd voor het symbolisch offeren van Isaak, de hoogte van Gibeon, hemelsbreed zo´n 9 km. van het Tempelplein in Jeruzalem verwijderd, in het land Moria.

 

Isaak en het teken van Jona.

Algemeen wordt erkend dat Isaak een type van Jezus is. Gen. 22:4, Ten 3de dage zag Abraham de plaats die God hem gezegd had.

Math.12:39-40, Hier zegt Jezus dat Hij 3 dagen en 3 nachten in het graf zou liggen. (Zie voor uitleg menu ¨Wederkomst¨, tabblad ¨Jona´s teken¨)

Vergelijken we dit nu met de symbolische offerperiode van Isaak, dan heeft deze ook 3 dagen en 3 nachten geduurd, dezelfde tijdsperiode dat Jezus in het graf lag.

 

Een belangrijk feit,

 

De berg Moria had voordat de Tempel er opgebouwd was, in feite geen enkele of beperkte religieuse functie.

Geofferd werd er op de hoogte van Gibeon, zoals is aangetoond, gebeden werd er op de Olijfberg.

2 Samuel 15, Davids vlucht voor Absolom. Vs.30, David besteeg de helling van de Olijfberg. Vs.32, Toen David op de top was aangekomen, waar men zich voor God pleegt neer te buigen —.

Ook Christus bad op de Olijfberg.

Lucas 22:39-46, En Hij ging de stad uit en vertrok, zoals Hij gewoon was, naar de Olijfberg; en ook Zijn dicipelen volgden Hem.

Vs.40, Toen Hij op de plaats aangekomen was, —— t/m vs.46, het bidden door Christus.

 

We zien dus dat de offerceremonie waarschijnlijk op de hoogte van Gibeon in het land Moria plaatsvond en niet op de berg Moria in Jeruzalem.

 

Laat het Jeruzalem tot vrede dienen.