Introductie

 

Van harte welkom op deze site.

 

Het logo, hoewel voor zichzelf sprekend, geeft het aan dat het bloed van Jezus door de continenten stroomt, de mensheid reinigt van zonde, in de oceanen vloeit en daarna op het verzoendeksel terechtkomt waar Hij als Hogepriester verzoening voor de mensheid bewerkstelligt.

 

De hoop voor God en Christus,

Matteüs.5:13,14    U bent het zout van de aarde 

                                          U bent het licht van de wereld

Wereldwijd zijn er miljoenen en miljoenen christenen die dat uitstralen, dit is de hoop van God en Christus.

Deze hoop is beschreven in Jeremia 29:11-13 en 1Korintiërs 13:13, en is wederkerig.

Het is zowel de hoop voor ons als mens als voor God en Christus, immers, Hun hoop is ook zo vaak teleurgesteld. 

 

Algemene informatie.

De  website: www.eindtijdkerkvangod.com, is per 3 mei 2013 omgezet in een stichting met als naam: Stichting Eindtijd Kerk van God en voert als verkorte naam: EKvG.

De EKvG. is ingeschreven onder KvK-nummer 57868638.

Bankrekeningnummer: NL 18 TRIO 0212 1992 42, onder vermelding van: Stichting EKvG.

TRIO staat voor Triodos Bank, een bank voor verantwoord bankieren. De website van de bank geeft voldoende informatie.

Het emailadres van de stichting is: info@eindtijdkerkvangod

 

Er wordt gebruik gemaakt van alle gangbare bijbelvertalingen.

Godskalender: Kaluach3, alleen de datums.

 

Fotocompilatie,

Christus aan het kruis, www.publicdomeinpictures.com

wereldbol,                           www.wereldbol-expert.nl

tabernakel,                         www.bibleplaces.com

Video,                                    You Tube

 

Met speciale dank aan Alphamegahosting.com, die het voor iedereen mogelijk maakt een eigen website op te zetten.

.