De hersenschudding van Jezus

 

Het onmenselijk lijden van Jezus.

Om een goed begrip te hebben van wat Jezus alles moest doormaken, is het het beste te kijken naar de profetie door Jesaja gedaan.

Jesaja 52:14,  — zo gruwelijk, zo onmenselijk was Zijn aanblik, Zijn uiterlijk had niets meer van een mens —.

Hoe is deze profetie vervuld?

Matteüs 27:30, — en namen het riet en sloegen op Zijn  hoofd.                                                                                                                                                                                                                                             Dit ging met veel geweld gepaard. Heden ten dage zouden we zeggen: Jezus werd de hersenen ingeslagen.

Zijn gezicht was helemaal bebloed en en daarna werd de doornenkroon er ook nog op gedrukt en maakte het één en ander nog veel erger.

Artikel moet aangevuld worden.