De toekomst

 

De zin van het leven, wat is de toekomst, het zijn vragen waar we als mens het antwoord op dienen te weten.

God heeft op deze meest belangrijke vragen voor de mens in de bijbel een antwoord gegeven in het boek Hebreeën, hoofdstuk 2,

 

vs. 6-8, ´Wat is de mens dat U aan hem denkt, het mensenkind dat U naar hem omziet?

                  U hebt hem voor een korte tijd lager dan de engelen geplaatst;

                  U hebt hem met eer en luister gekroond.

                  Alles hebt U aan hem onderworpen.` 

 

De mens is dus voor een korte tijd lager dan de engelen geplaatst. Deze korte tijd bestaat uit 7000 jaar; daarna komt het boven de engelen geplaatst te zijn. Vs.16, Over de engelen ontfermt Hij zich niet. Dus Christus taak betreft alleen de mens, vs. 17 en 18 geven dit heel duidelijk aan.

 

We zien hier in dit, oh zo belangrijke hoofdstuk van de bijbel, dat God de Vader, let op het woord Vader, de mens in een broeder en zuster relatie tot Christus wil brengen, gezamelijk kinderen van Hem de Vader met alle eigenschappen van Hem!

Christus geeft deze overgang heel duidelijk aan in Johannes 13:33, Kinderkens, nog een korte tijd ben Ik bij u. Gij zult mij zoeken, en gelijk Ik de Joden gezegd heb, Johannes 7:34,36; 8:21, Waar Ik heenga, kunt gij niet komen; zo spreek ik thans ook tot u.

 

We zien in dit vers dat Jezus Christus de dicipelen ¨kinderkens¨  noemt, in tegenstelling tot de anderen die Joden worden genoemd. Hiermee geeft Hij aan dat de dicipelen reeds in een overgangsfase zitten naar het kindschap Gods.

Dit is de geweldige toekomst van de mens,

 

De mens wordt op het godsniveau gebracht, met alle eigenschappen van God de Vader die daarbij behoren.

Dit wordt misschien het beste verwoord in één van de meest bemoedigende teksten aangaande de toekomst  die in de bijbel staan, 1Korintiërs 2:9,

Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die hem lief hebben.

Hoe is dit allemaal mogelijk? Wanneer God de Vader besluit om de individuele mens de macht te geven, leven te hebben in zichzelf. Dit is de basis voor eeuwig leven. 

Johannes 5:26, Want zoals de Vader het leven heeft in zichzelf, zo heeft Hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf.

 

                                                                                                                                                               AMEN

 

Opmerking: ¨amen¨, door Christus geïnspireerd.