God aan het werk

In Job 38-41 lezen we het ware Scheppingsverhaal. In al

deze hoofdstukken is God (Christus) zelf aan het woord en

geeft dus als Autoriteit en als Schepper het juiste verslag.

 

Persoonlijk beperk ik de gegevens tot 3 dieren:

 

1  het Nijlpaard

2  de krokodil

3  de struisvogel

 

Al deze dieren komen in Midden – , Oostelijk en Zuidelijk

Afrika voor en hebben iets gemeenschappelijks: zowel

het Nijlpaard als de krokodil zijn constructief van hetzelf-

de ontwerp. Beiden liggen in het water met neus en ogen

alleen boven het water en zijn zeer gevaarlijk.

 

Nu de struisvogel, die steekt bij gevaar de kop in het zand

met neus en ogen boven het zand maar kan met de vleu-

gels en poten gevaarlijke klappen uitdelen.

 

Waar draait het nu om? Zoals aangegeven, deze dieren en

andere dieren in de genoemde hoofdstukken komen in

Midden -, Oostelijk – en Zuidelijk Afrika voor.

 

Job 40:14,  Hij is één van Mijn EERSTE MEESTERWERKEN!

 

Vs. 10 geeft aan dat het hierbij om het Nijlpaard gaat.

 

     WE ZIEN DUS DAT DE SCHEPPING IN  AFRIKA IS

     BEGONNEN.

 

Genesis 3:8, Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wande-

len, verborgen zij zich tussen de bomen.

 

Deze tekst is het bewijs dat het paradijs zich in een heet oftewel in een tropisch klimaat bevond.

Christus maakte immers ook een ommetje in de avond-

koelte.

 

Ook dit is volledig in overeenstemming met de weten-

schap, die duidelijk stelt dat de oudste menselijke over-

blijfselen in dit gebied gevonden worden, met andere

woorden:

 

     DE MENS IS HIER DUS OOK GESCHAPEN EN HET

     PARADIJS WAS HIER DUS OOK.

 

Modern wetenschappelijk DNA onderzoek wijst uit dat het oorspronkelijk DNA profiel van de mens uit dit gebied komt. Hier wonen nog steeds de negroïde stammen, ofwel

de donker gekleurde mens.

 

     We kunnen dan ook met een gerust hart stellen,

     dat Adam en Eva tot het negroïde of donkere ras

     behoorden.

 

Een donker getinte huid is beter tegen zonnebrand bestand dan een licht getinte huid. Adam en Eva liepen naakt in het paradijs en waren met hun donkere huidskleur goed tegen de zonnebrand bestand.

 

Het oorspronkelijk woord Paradijs betekent: omheinde

tuin. Deze omheining was nodig vanwege het gevaar van

wilde dieren.

 

Tijdens de afgelopen winter van 2012 gaf een koude/warm-

te expert aan dat de mens beter tegen warmte dan tegen

koude kan en dat hij in een subtropisch of tropisch klimaat

thuishoort. We zien Christus dan ook eerst kleding voor

Adam en Eva maken voordat Hij hen naar koudere oorden

wegzond. Ze werden letterlijk en figuurlijk in de kou gezet.

 

De mens moest de tuin beheren en daar is gereedschap

voor nodig en dat was aanwezig. Ook Christus had voor

het maken van kleding gereedschap nodig.

 

De mens werd verdreven uit de tuin, dit houdt in dat het

niet zachtzinnig is gebeurd, het één en ander valt te

vergelijken met het schoonvegen van het Tempelplein

door Christus.