Het Heelal

In 2011 heb ik een zeer interessante documentaire gezien

waar aan een geleerde van het CERN (zie Wikipedia)

gevraagd werd in te gaan over het ontstaan van het heelal.

 

Hij gaf aan dat het heelal in 6 fasen in te delen is. ( in de toekomst 7)?

De eerste 3 fasen zijn voor het menselijk verstand op een

wetenschappelijk verantwoorde manier te begrijpen en te

verklaren, de volgende 3 fasen niet.

Hij gaf duidelijk aan dat het menselijk verstand de volgen-

3 fasen niet kan begrijpen en dat men “geestelijk” moest

gaan denken.

Hij gaf dan ook te kennen dat men contact zocht met

leiders op geestelijk gebied voor verdere kennis.

 

                    ______________________________________

 

 

                                              Het Heelal

 

Een reëele benadering en een begrijpbare is, dat het heelal waarschijnlijk een vlakke magnetische schijf is.

Deze schijf valt te vergelijken met de harde schijf van

de computer.

Het heelal als schijf draait met zeer grote snelheid in het

rond. De sterrenstelsels bevinden zich op deze schijf en

zijn verplaatsbaar, te vergelijken met een map op de

de harde schijf van de computer die we een andere plaats

op de harde schijf kunnen geven. Als we dit doen blijft de

harde schijf normaal functioneren.

 

Wat is de positie van de Geestelijke Wereld in het geheel?

Deze bevindt zich buiten het heelal daar God de Schepper

van het heelal is. (Genesis 1)

Deze positie wordt ¨de hemel¨ genoemd en bevindt zich

geografisch gezien in het Noorden. (Jesaja 14:13)

Deze hemel is ontoegankelijk voor de mens in welke vorm

dan ook. (Zie voor verdere uitleg het artikel over Hemel en

Hel). De bijbel geeft immers in het boek Openbaringen

hoofdstuk 21 aan dat het Nieuwe Jeruzalem van de hemel

NEDERDAALT. De verkondiging dat de christen na de dood

naar de hemel gaat en daar in het Nieuwe Jeruzalem gaat

wonen, is niet alleen een fabel maar een grote LEUGEN.

 

De hemel als besturingsbron van buiten het heelal; dit zien

we terug in de mens als besturingsbron van buiten de

computer.

 

                                     ———————