De Opname, Jezus gebed

 

Johannes 17, het Hogepriestelijk gebed, vs.15,  Ik bid niet, dat Gij hun uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze.

 

We zien hier dat de leer van de ¨Opname¨  niet alleen in Jezus tijd actueel was, maar door de eeuwen heen steeds voeding vond, heden ten dage vooral in de Evangelische Beweging.

Jezus Christus is in zijn Hogepriesterlijk gebed duidelijk tegen de leer van de ¨Opname¨. Het is in 2000 jaar kerkgeschiedenis dus ook nooit gebeurd, ondanks diverse verwachtingen.

De leer van de ¨Opname¨ houdt in dat de gelovigen door Jezus en zijn engelen onzichtbaar van de aarde naar de hemel worden gebracht om daar beschermd te worden voor de ¨Grote Verdrukking¨. Men gelooft tevens dat de gemeente onzichtbaar met Jezus Christus en zijn engelen onzichtbaar terugkomt, wat in het geheel niet in de bijbel vermeld wordt. Integendeel. de bijbel leert heel duidelijk dat Jezus Christus met Zijn engelen zichtbaar terugkomt en er is geen sprake van een onzichtbare gemeente die mee komt.                                                                                                                                                                 De ware achtergrond van de ¨Opname¨ is het ¨Hemel en Hel¨verhaal. Daar dit zo belangrijk is, is er een apart artikel overgeschreven.

     

Wat de  ¨Grote Verdrukking¨ betreft, dit was hoofdzakelijk een plaatselijk gebeuren in het jaar 70 na Christus, de verwoesting van Jeruzalem.