De 1ste Hemelvaart

 

De 1ste Hemelvaart van Christus staat beschreven in Genesis 35:13,

 

Toen voer God van hem (Jakob) op in die plaats, waar Hij met hem gesproken had.

 

Dit voldoet ook aan Johannes 3:13, waar Jezus van zichzelf zegt dat Hij de Enigste is die ten hemel is opgevaren.

 

Waarom voer Christus op naar de hemel na het gesprek met Jakob? Heel eenvoudig, Christus had een groot probleem, immers de aardsvaders waren 3 individuele personen: Abraham, Isaak en Jakob, maar Jakob had 12 zonen, met wie moest Hij verder?

 

Genesis 38:1, En het geschiede in die tijd, dat Juda zijn broers verliet en sloot zich aan bij een zekere Chira, een man die in Adullam woonde.

We zien hier het zelfstandig optreden van Juda, we vinden dit terug in de zegening voor Juda door Jakob gedaan in Genesis 49:8-10,

Vs.8, Juda! gij zijt het, u zullen uw broeders loven; uw hand zal zijn op de nek uwer vijanden; voor u zullen zich uws vaders zonen nederbuigen.

We zien hier dat het nederbuigen van de broers van Jozef voor Jozef, overgaat op Juda.

Vs.10, De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Denzelven zullen de volken gehoorzaam zijn.

 

We zien hier dat Jakob naar de 1ste Hemelvaart van Christus, Zijn fysieke terugkomst profeteerd.

 

De eerst volgende keer dat Christus zich weer presenteerd, lezen we in Exodus 3, waarin de roeping van Mozes wordt beschreven.

Vs.8, Daarom ben ik nedergedaald -.

 

wordt vervolgd