Christus als Dirigent

Matheüs 16:17-36,

 

vs.30, En na de lofzang gezongen te hebben, ——.

 

We zien hier dat na het laatste Pascha een lofzang werd gezongen.

Daar Christus de leiding had tijdens het Pascha, mogen we aannemen dat Hij ook de leiding had met het zingen. Christus was dus Zangleider en Koordirigent.

Hij zong waarschijnlijk uit volle borst mee.

 

Dit is de enigste keer in de bijbel waar vermeld wordt dat 

Christus met Zijn dicipelen aan het zingen is. 

 

Hoe vaak zal men onderweg met zijn allen aan het zingen zijn geweest? Men beschikte duidelijk over lofzangen, misschien uit het hoofd geleerd.