Christus als Chirurg

Genesis 2:21,

 

Toen liet de Heere God een diepen slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel; en Hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats toe met vlees.

 

a, een diepen slaap; Hij bracht Adam onder narcose.

 

b, Hij nam een van zijn ribben; Christus gebruikte een rib   van Adam om Eva te ¨klonen¨.

 

c, en sloot de plaats toe met vlees; Christus gebruikte hiervoor waarschijnlijk vlees uit de bil van Adam.

Het een en ander moest natuurlijk dicht genaaid worden. 

 

Hoofdstuk 3:21; God, de Heer maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen.

 

We zien hier Christus als ¨Slager¨ en als ¨Kleermaker¨.

 

Dus een wond dicht naaien was geen probleem.

Bovenstaande houdt in dat Christus over de nodige gereedschap en materialen beschikte.

 

Nogmaals Christus als Kleermaker;

 

vs, 21b; En trok hun die aan.

Er werd gepast en gemeten, een soort maatkostum.

Hij trok hun de kleding aan, Adam en Eva deden hetzelf niet. Waarschijnlijk hebben zij zich hier geweldig tegen

verzet. Ze waren immers ook al uit het Paradijs verdreven

met een zekere vorm van geweld (Genesis 3:23-24).

Door het maken van de kleding van dierenhuiden werden

zij voor het eerst met bloed en de dood geconfronteerd.

Het was de waarschuwing die Christus hun in het Paradijs

gegeven had; niet van de boom van Kennis van Goed en

Kwaad te eten (Genesis 2:16). Ze kwamen tot het besef

dat hun dit zelf ook te wachten stond. Genesis 3:19, Want

gij zijt stof en gij zult tot stof wederkeren.

 

We moeten er goed bij stilstaan, hoe sneu dit allemaal voor Christus was. Wat een ontmoediging voor Hem.

Hij kon in 1ste instantie niet waar maken wat de opdracht

van de Vader voor Hem was; eeuwig leven voor de mens,

zodat Gods Gezin werd uitgebreid. Er onstond een geheel

nieuwe situatie, door te eten van de Boom van Kennis van

Goed en Kwaad was alleen eeuwig leven niet meer inspel, maar erger nog: een leven van zonde werd mogelijk.

 

Als zodanig was Kaïn de 1ste die deze weg insloeg (Genesis 4), ondanks de waarschuwing die Christus hem gaf. Vs7; Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer,

BEGERIG OM JOU IN HAAR GREEP TE KRIJGEN: maar jij moet sterker zijn dan zij!

 

De gevolgen voor Kaïn waren desastreus. Hij en zijn ouders en de andere gezinsleden leefden wel´s waar buiten het Paradijs maar nog steeds onder een zekere bescherming van Christus. Christus trok nog steeds men hen op en er was voldoende communicatie tussen hen.

Kaïn´s straf was nog erger dan die van zijn vader.

Genesis 4:12; Ook bewerk je het land, het zal je niets meer

opbrengen. Dolend en dwalend zal je over de aarde gaan.

Maar het ergste was dat Christus hem voor Zijn Aangezicht wegstuurde. Geen communicatie meer.

 

 

Adam moest herstellen van zijn wonden en werd waarschijnlijk persoonlijk door Christus verzorgd, we kunnen dan zeggen: Christus als Verpleger.

 

Christus als Constructeur,

 

vs., 22; — en Hij bouwde uit de rib een vrouw.

Christus beschikte over een soort ¨werkplaats¨.

vs., 22b; En Hij bracht haar naar Adam.

 

Deze werkplaats was waarschijnlijk buiten het paradijs, immers Adam werd ook buiten het paradijs geschapen.

Hfdst. 2:8; Ook had de Heere God een hof geplant in Eden, tegen het oosten (was veel werk, Christus dus als Tuinarchitect en Hovenier) en daarin plaatste Hij de mens die Hij had gemaakt.

vs., 15; Zo nam de Heere God de mens, en zette hem in de hof van Eden.