Christenen & Moslims

Dit artikel gaat niet over het verschil tussen deze 2 godsdiensten, men kan immers zowel de bijbel als de koran op het internet lezen en een eigen conclusie trekken, maar over de wreedheid van beide godsdiensten en de oorzaak hier van.

Beide godsdiensten hebben miljoenen en miljoenen doden op hun naam staan, toch zeggen beiden dat ze de ware God dienen, de God van de ware vrede.

Kijken we naar de oorzaak dan valt iets op dat beide godsdiensten iets gemeenschappelijks hebben en dat dit de oorzaak van alle ellende is.

Beide godsdiensten erkennen de autoriteit van God niet!

Immers, christenen hebben de 1ste dag van de week als rustdag ingesteld, de moslims de vrijdag.

Hiermee verwerpen beide godsdiensten van wat God in de bijbel openbaart en heeft ingesteld, de 7de dag als rustdag!

 

Toch een opmerking over het verschil tussen de God van de bijbel en Allah van de koran, het is het verschil tussen leven en dood. Waarom?

De God van de bijbel heeft een ZOON (Jezus Christus) en wordt dus terecht VADER genoemd en voegt hier meerdere kinderen aan toe. Het is een GEZIN, Hij reproduceert Zichzelf. Dit wordt uitgebeeld in het fysiek gezin.

Allah van de koran heeft géén zoon! Dit staat duidelijk vermeld op de Rotskoepel op het Tempelplein in Jeruzalem en is dus géén vader.  Allah reproduceerd zichzelf niet en er is dus voor zijn volgelingen géén hoop.

We zien dit terug in het gezin van de moslim. Heden ten dage zien we dat in sommige gevallen een moslimman nog steeds meerdere vrouwen heeft.

Voor de betere gesitueerden was een harem vroeger niet ongebruikelijk. Er is dan geen sprake meer van een normale gezinssituatie: één man, één vrouw, één vlees. 

Men is verwijderd van de WARE GOD!

 

Toen Christus Kaïn voor zijn aangezicht wegzond en hij het contact met de WARE GOD verloor, nam één van zijn nakomelingen twéé vrouwen. Het staat apart vermeld in Genesis 4:19, Lamech trouwde twee vrouwen: Ada enSilla. Het leidde tot het verval van het gezin en dit was mede oorzaak van de zondvloed.

Vs. 23 geeft aan dat Lamech een gewelddadig man en moordenaar was.

Opmerking: De 2 vrouwen van Lamech heten Ada en Silla. Silla had een dochter die Naäma heette.

Samen met Eva en Saraï, de vrouw van  Abraham, zijn dit de enigste 4 vrouwen die in de bijbel genoemd worden, over een periode   van ruwweg zo´n 2000j.

 

Het stellen van dat de God van de bijbel en Allah van de koran dezelfde zijn, is dus een ernstige misvatting.