Het getal 666 en de pyramide

                                        Inleiding

 

Dit artikel heeft door Goddelijke Inspiratie een belangrijke

wijziging ondergaan. Als schrijver van deze artikelen is het voor mij nieuw en betekent het een omwenteling in denken. De oorzaak hiervan is een ernstige fout in het boek Openbaringen. Het gaat hierbij om de afmetingen van het Heilige Jeruzalem zoals die in hoofdstuk 21:16-17 staan. In deze 2 verzen worden 2 maten gegeven voor de afmetingen van het Heilige Jeruzalem en de muur.  Het  gaat hierbij om de stadie en de el. Nu is het zo dat in deze verzen geschreven is, dat mensenmaat engelenmaat is. Het gaat hierbij om de bijbelse el, die de lengte heeft van circa 52 cm. Bij het meten met de meetstok van goud van de lengte, breedte en hoogte van het Heilige Jeruzalem, komt de engel tot een getal van 12000 stadiën. Nu is een Romeins/Grieks stadie 185,25 meter. Rekenen we dit uit, dan is 12000 stadiën = 2223 km. Volgens vs.15 werd de stad ook met de  meetstok van een el lengte gemeten. Dit is natuurlijk volkomen onlogisch zo´n afstand met een meetstok van 52 cm te meten. We moeten hierbij maar aan het voorbeeld van de Chineze Muur denken. Er is dan ook maar één conclusie mogelijk: DE 12000 STADIËN MOETEN 12000 ELLEN ZIJN. We komen dan tot een maat van 12000 maal 0,52m = 6240m = 6,24 km. Dit brengt alles tot begrijpbare porties terug en ook in overeenstemming met de muur welke een afmeting heeft van 144 ellen = 144 maal 52 cm = 7488 cm = 74,88 meter.

 

Een ieder die bidt voor de juistheid van deze gegevens, zal van God en Christus en bevestiging ontvangen. 

 

De grootste omwenteling voor mij in denken  is echter dat  het Heilige Jeruzalem niet een kubus, maar een pyramide is.

  

Nu zijn er over de hele wereld vele pyramides te vinden. Ook de toren van Babel was een soort pyramide, een ziggurath = een torentempel.

 

Vele openbaringen en andere belangrijke gebeurtenissen in de bijbel vinden plaats op een hoge berg, denk bv. aan het ontvangen van de 10 geboden door Mozes op de top van de Sinaï, ook wel de berg Gods genoemd en de verheerlijking op de berg in Math.17. Vs.1, een hoge berg. 

Ook wordt in de bijbel gesproken over de ¨Berg der Samenkomst¨ waar God troont. 

Het gezicht van het Heilige Jeruzalem vond ook plaats op een grote en hoge berg. (Vs.10)

 

Nu wil ik iets inlassen over waar Christus op aarde woonde tijdens de schepping en het planten van de tuin, het paradijs.

    

 

Bij het artikel over de schepping wordt op eenvoudige manier aangegeven waar de schepping begonnen is en waar het paradijs was, in het midden van Afrika.

Nu is op deze plaats in Afrika een zéér bijzondere, grote en hoge berg, de Kilimanjaro. (Zie Wikipedia)

Het is in deze omgeving waar Christus woonde, na de zondvloed en Pangea woonde Christus te (Jeru) Salem, tijdens het leven van Jacob voer Hij op ten hemel, daarna een soort ¨pendeldienst¨ met het volk Israël, werd als mens geboren met de naam ¨Jezus¨, voer na Zijn kruiziging en opstanding uit de doden naar de hemel om met een verheerlijkt lichaam terug te keren, vertoefde 40 dagen op de aarde en voer wederom ten hemel waar Hij in volledige verheerlijkte vorm naast de Vader op de rechterstoel zit om 2000j. later weer terug te keren.

 

Ook hiervan kan men door gebed bevestiging krijgen.             

                            —————————————-

 

Het getal 666 is terug te leiden tot de pyramide.

 

1+2+3+4+5+6+ ———————- 31+32+33+34+35+36 = 666

 

Teken we een pyramide als een gelijkzijdige driehoek en

verdelen we de zijden in 36 parten en verbinden we deze

parten onderling, dan blijkt dat we in totaal 666 vlakjes

krijgen. Dit is dus de inhoud van de totale pyramide.

 

In de bijbel komt het getal 666 nog twee keer voor, zowel

in 1Koningen 10:14 als in 2Kronieken 9:13. Beide hoofd-

stukken zijn gelijkwaardig.

Het gaat hierbij om koning Salomo en zijn ontzettende

rijkdom en wijsheid door God gegeven. Tevens gaat het

over het bezoek van de koningin van Seba aan Salomo.

 

JAARLIJKS ontving Salomo 666 talenten goud.

Het was een stabiel bedrag elk jaar, niet meer en niet minder, en gaf als zodanig de stabiliteit van Gods

economie in die dagen aan.

 

Openbaring 13:17 geeft aan dat men zonder het getal van

het beest niets kan kopen of verkopen. Het getal 666

heeft dus duidelijk met economie te maken.

Het gaat hierbij om de economie van het beest = satan, in

tegenstelling tot de economie van God ten tijde van

Salomo.

 

In Matheüs 6:24 lezen we dat we niet God en mammon

kunnen dienen.

1Timotheüs 6:10 geeft aan dat geld de wortel van alle    kwaad is. Dit valt het meest te herkennen in de wapenindustrie.

 

HET GETAL 666 GEEFT DAN OOK NIETS ANDERS AAN DAN WELKE GOD WE DIENEN, WELK ZEGEL WE OP HET VOORHOOFD HEBBEN!

 

 

Een groot gedeelte van de wereld leeft onder de armoede

grens en lijdt honger of sterft zelfs van de honger.

Zij hebben niets te kopen of te verkopen.

 

Hier tegenover staan de zeer vele schat- en schatrijke

mensen en bankinstellingen.

Heel veel van deze mensen en ook bankinstellingen zijn

schatrijk geworden van handel in aandelen = handel in

geld, door middel van kopen en verkopen, het dienen van

de mammon.

 

GELD IS EEN MIDDEL EN MAG GEEN DOEL OP ZICHZELF 

ZIJN!

 

HANDEL IN GELD MOET VERBODEN WORDEN!

 

DIT HOUDT IN DAT DE BEURZEN WERELDWIJD

GESLOTEN MOETEN WORDEN, HET ZIJN IMMERS NIETS ANDERS DAN LEGALE CASINO´S.

 

DAN KRIJGEN WE WEER EEN GEZONDE ECONOMIE!