Amazing Grace 

 

Het logo geeft aan dat Jezus Christus voor de zonden van de wereld is gestorven. Zijn bloed de continenten reinigt, dat vervolgens in de oceanen stroomt om op het verzoendeksel terecht te komen.

www.eindtijdkerkvangod.com, wil op een eenvoudige bijbelse manier een verhelderende kijk geven op de wederkomst van Jezus Christus.

De bijbel geeft aan dat Jezus Christus is geboren, gedoopt en terugkomt op de Verzoendag. De wederkomstdag is dus geen lot uit de loterij.                 De Verzoendag neemt de scheiding tussen Christenen en het Jodendom weg. Door goddelijke openbaring zal dat op de Verzoendag, 23 september 2034 zijn. In 2034 liggen er zo ongeveer 4000 jaar vóór Jezus Christus en 2000 jaar ná Jezus Christus. Bij zijn wederkomst zal satan met zijn demonen worden geketend, Openbaring 20:1-3. Het 1000 jarig rijk  met Jezus Christus als Koning der koningen zal dan aanbreken, Openbaring 20. Hierna daalt het Nieuwe Jeruzalem vanuit de hemel op de  aarde neer, Openbaring 21. De 7000 jarige periode van de mensheid wordt dan afgesloten. De bijbel noemt dit, de korte periode dat de mensheid onder de engelen is gesteld, Hebreeën 2:7, daarna wordt hij boven de engelen gesteld. Wel is het zo dat de aarde veel ouder is dan de periode die de mensheid is gegeven.

 

Zie voor uitgebreide informatie de site.

 

Amazing Grace betekend: Verbazingwekkende Genade.

Genade betekend: de bereidheid om te vergeven.

Dit vergeven heeft een drievoudige invulling.

1, Het vergeven van schuld door God naar de mensheid/individu toegericht.

2, Het vergeven van schuld naar onze naaste toegericht, zoals in het gebed ¨Onze Vader¨ in Matteüs 6:12 wordt aangegeven.

3, Het vergeven van schuld naar onszelf toegericht.

 

Amazing Grace werd geschreven door John Newton. (1725-1807)

Amazing Grace wordt hieronder op indrukwekkende manier door André Rieu en zijn orkest weergegeven.